ANUNȚ LOCUINȚE PENTRU TINERII CU RISC DE MARGINALIZARE

Vă comunicăm faptul că la nivelul Comunei Dragomirești s-a identificat oportunitatea de a accesa finanțare nerambursabilă pentru construirea de locuințe pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18-35 ani, și care au venituri reduse, prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR, Componenta C10 – Fondul local, tipul de investiției I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ.
Investiția propusă va contribui în mod direct la implementarea prevederilor Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027 a comunei Dragomirești, Direcția strategică 5 – Îmbunătățirea calității vieții, 3.2. Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și asistență socială, și în mod indirect la implementarea Strategiei Naționale a Locuirii, ce va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului în trimestrul II, 2022.
Pot beneficia de locuințele construite prin proiect tinerii care respecta urmatoarele conditii cumulative:
• tinerii beneficiari vor satisface cumulativ condiția de a proveni dintr-o comunitate vulnerabilă/ grup vulnerabil;
• să aibă între 18 și 35 ani;
• să aibă un venit pe membru de familie sub salariul mediu lunar pe economie,
• să nu dețină o locuință / să nu fi deținut o locuință,
• să trăiască în prezent în condiții de locuire precare / supraaglomerate.

Mai multe detalii cat si formularul cadru il regasiti in documentul atasat prezentului articol.

Anunt locuinte si model cerere

Share This:

Bookmark the permalink.