ANUNȚ nr 7050 din 15.12.2021

        ROMÂNIA           PRIMĂRIA  COMUNEI  DRAGOMIREŞTI       JUDEŢUL NEAMŢ         TEL: 0233292616 / FAX: 0233292876; E-mail:primaria@dragomiresti.ro Site www.dragomiresti.ro  

Nr. _7050_ din _15.12._ 2021

ANUNȚ

Se aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 1 alin (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, pentru Comuna Dragomirești următoarele persoane au obligația de a depune declarațiile de avere și de interese:

  • Primarul,
  • Viceprimarul,
  • Consilierii locali,
  • Funcționarii publici,
  • Administratorul public

Cine nu a depus până în prezent aceste declarații sunt invitate să le depună până la data de 24 decembrie 2021.

    Primar,                                                             Secretar general,

Ion IONIȚĂ                                                            Teodor GUȚU

Share This:

Bookmark the permalink.