Stiri

Invitatie 12.12.2019

Invitatie 12.12.2019-page-001

Share This:

Citeste.

Dispozitii alegeri prezidentiale 2019

Dispozitia 188 Delimitare sectii-Anexa 001 Dispozitia nr. 175 Afisaj electoral pg.1 001 Dispozitia nr.175 Afisaj electoral pg.2 001

Share This:

Citeste.

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

 

 

GHIDUL CETĂȚEANULUI

 

privind lucrările de înregistrare sistematică derulate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF)

 

 

 1. Unde se informează cetățeanul cu privire la Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023

 

 • Informațiile privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF) se pot obține on-line, telefonic sau în scris de la:

 

 

 

 

 1. Unde găsește cetățeanul informații privind stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică derulate de ANCPI prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF)

 

 • Informațiile generale privind stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică derulate de ANCPI prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF) se pot obține din secțiunea PNCCF de pe pagina web a ANCPI accesând link-ul: http://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html

 

 • Informațiile privind UAT-urile în care s-au finalizat lucrările de înregistrare, la nivelul întregului UAT, se pot obține accesând link-ul:

http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/I._Lucrari_finalizate_la_nivel_de_UAT_12.09.2018.pdf

 

 • Informațiile privind UAT-urile în care sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică, contractate la nivelul întregului UAT, se pot obține accesând link-ul:

http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/II._Lucrari_in_derulare_la_nivel_de_UAT_12.09.2018.pdf

 

 

 

 

 • Informațiile privind UAT-urile în care s-au finalizat lucrările de înregistrare sistematică, la nivel de sector cadastral, se pot obține accesând link-urile:

http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/III._Lucrari_finalizate_la_nivel_de_sector_cadastral_(Finantare_2016_-_2017)_30.08.pdf

 

http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/V._Lucrari_finalizate_la_nivel_de_sector_cadastral_(Finantare_2017_-_2019)_12.09.2018.pdf

 

 • Informațiile privind UAT-urile în care sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică, contractate la nivel de sector cadastral, se pot obține accesând link-urile:

http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/IV._Lucrari_in_derulare_la_nivel_de_sector_cadastral_(Finantare_2016_-_2017)_30.08.pdf

 

http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/VI._Lucrari_in_derulare_la_nivel_de_sector_cadastral_(Finantare_2017_-_2019)_12.09.2018.pdf

 

http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/VII._Lucrari_in_derulare_la_nivel_de_sector_cadastral_(Finantare_2018-2020)_12.09.2018.pdf

 

 • Informațiile privind “Perioadele de publicare a documentelor tehnice și de finalizare a perioadei de soluționare a cererilor de rectificare pentru lucrările de înregistrare sistematică, derulate la nivelul întregului UAT”, se găsesc în subsecțiunea http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/Publicare_UAT.pdf;

 

 

 1. Ce trebuie să facă cetățeanul în cazul în care pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care acesta deține proprietăți, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică

 

 1. Să meargă la punctul de informare
 • punctele de informare sunt organizate la sediile primăriilor de pe raza UAT-urilor în care se derulează lucrările de înregistrare sistematică sau în alte locații anunțate în timpul campaniei de informare.

 

 1. Să meargă la Primărie cu actele de proprietate pentru a obține copii legalizate

 

 • în cazul localităţilor unde funcţionează birouri ale notarilor publici se va face legalizarea notarială a copiilor actelor de proprietate.
 1. Să pregătească actele necesare intabulării și să le înmâneze echipei de teren a executantului lucrărilor de
 • actele doveditoare ale dreptului de proprietate* (Titlu de proprietate, Certificat de moștenitor, Contract de vânzare-cumpărare) în copie legalizată;
 • actele de identitate, în copie;
 • actele de stare civilă, în copie.

 

* În cazul în care actul doveditor este Titlul de proprietate emis în baza legilor proprietății, nu este necesară predarea copiei titlului de proprietate. Potrivit Legii nr. 7/1996, copiile TP-urilor sunt predate executantului de către OCPI

 

 1. Să colaboreze cu echipa de teren a executantului lucrărilor de înregistrare sistematică, să-i permită accesul pe proprietate și să verifice datele din fișa de date care îi va fi prezentată.
 2. Să meargă la Primărie după afișarea rezultatelor lucrărilor de cadastru și să verifice dacă informațiile despre proprietatea sa sunt corecte.
 3. Să depună cerere de rectificare dacă datele publicate nu sunt corecte.

 

 • Cererea de rectificare poate fi făcută în termen de 60 de zile de la data afişării documentelor tehnice ale cadastrului, la Comisia de soluționare a cererilor de rectificare, care va funcționa la sediul primăriei (unde sunt afișate documentele tehnice), ori în alt loc pus la dispoziție de primărie.

 

PLIANT-1_page-0001

 

 

 

Share This:

Citeste.

Anunt intrerupere energie electrica

delgaz

 • In data de : 02.07.2019 între orele 09.00 -17.00, în scopul efectuării unor lucrări în instalaţiile electrice, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică în:

     Com. Dragomireşti:

*zona PT-1 Mastacăn .

*zona PT-1 Borniş.

Share This:

Citeste.

Documente alegeri europarlamentare din data de 26 mai 2019

hotararea 97 afisaj pg.1 001 Hotararea 97 afisaj pg.2 001 Hotararea 98 delimitare sectii 001 Hotararea 98 delimitare sectii-Anexa 001

Share This:

Citeste.

 

Share This:

Comments are closed.