Anunt important

 

PRIMARIA COMUNEI DRAGOMIREȘTI

Judeţul Neamţ- Comuna Dragomireşti

Tel :0233/292616 , Fax :0233/292876

E-mail:prestatiisociale@dragomiresti.ro

                          COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

 

      Nr. 3074 din 27.04.2020

 

 

CĂTRE,

LOCUITORII COMUNEI DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ

 

 

Având în vedere prevederile art. 58 din Decretul Președintelui României nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgentă pe teritoriul României, “Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență. „

De asemenea, conform art.33^2 alin.(1) din OUG nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență „Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări.„

 

 

 

 

Primar interimar ,                                                Consilier asistentă socială,

Ioniță Ion                                                                        Lorena-Georgiana Popa

 

Share This:

Bookmark the permalink.