ANUNȚ SUPUNERE DEZBATE PUBLICĂ

Documentație privind DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI COMUNEI DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ

COMUNA DRAGOMIREȘTI, JUDETUL NEAMȚ in calitate de concedent,   anunță supunerea pentru dezbatere publică a documentației „DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI DRAGOMIRESTI, JUDETUL NEAMT”.

Întreaga documentație poate fi descarcată apăsând AICI.

Perioada dezbaterii publice este de 30 zile, adică până la data de 22.06.2021 inclusiv.

Din cauza situației actuale generate de Pandamia COVID-19, nu se va organiza o ședință publică de dezbatare, toate sugestiile/cererile/indicațiile/reclamațiile vor putea fi transmise în scris prin una din urmatoarele căi:

  • Email la adresa: primaria@dragomiresti.ro
  • Telefon: Tel. 0233-292.616| Fax. 0233-292.876
  • La  registratura Primariei, de luni până joi, între orele 9:00-15:00,  sau prin corespondență poștală la adresa: PRIMARIA COMUNEI DRAGOMIREȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ

La finalizarea perioadei de dezbateri toate comunicările primite vor fi centralizate, analizate și implementate (daca va fi cazul).

Documentația în forma finală va fi supusa aprobarii Consiliului Local DRAGOMIREȘTI, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificată, în baza L100/2016, prin SICAP.

Share This:

Bookmark the permalink.