Comisii de specialitate

 

COMISII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL

 

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele Profesia Apartenența politică Funcția în comisie
I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și control
1 Dăscălescu Ioan Operator chimist PNL Președinte
2 Busuioc Daniela Tehnician veterinar PNL Secretar
3 Hotnog Mihai Agricultor PNL Membru
4 Popa Liviu-Nicolae Silvicultor ALDE Membru
5 Radu Costel Constructor PMP Membru
II.  Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, culte, familie, protecție socială, tineret, turism, activități sportive și de agrement
1 Mărculescu Ingrid-Dalida Medic de familie PNL Președinte
2 Secară Aurel Învățător Pro România Secretar
3 Nicorescu Ion-Iurii Profesor PSD Membru
III.  Comisia juridică, pentru administrație publică locală, muncă, apărarea ordinii

și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și de disciplină

1 Panaite Brîndușa-Cristina Economist PNL Președinte
2 Burduja Nicolae Inginer agronom PNL Secretar
3 Florea Mihai Electrician PNL Membru

   Primar,                                                     Secretar general,

     Ion IONIȚĂ                                                 Teodor GUȚU

 

Share This:

Comments are closed.