Așezare geografică

Comuna Dragomireşti este situată  la  o  distanţă  de  24  km.  faţă  de  orasul Piatra  Neamţ  şi  la  11  km.  de ,, Hanul  Ancuţei pe DJ 208 G  , într-un  cadru  natural  deosebit  de  pitoresc, între  mai  multe  coline  străbătute  de   cursuri  de  apă  şi  înconjurată  de  un  fond  forestier  deosebit  de  important  compus  din  păduri  de  conifere  şi  foioase. Din  punct  de  vedere  administrativ  comuna  se  compune  din  6  sate  întinse  pe  suprafaţă  de 3680 ha. şi  are  o  populaţie  de  2428  persoane.

         Pe  teritoriul  comunei  Dragomiresti  se  află  amplasate  o  serie  de  obiective  culturale   încarcate  de  însemnătate  atât  din  punct  de  vedere  al  valorii  de  patrimoniu  cât  şi  al  încărcăturii  istorice  pe  care  o  reprezintă,astfel :

  • în satul  Dragomireşti  se  află  amplasat  un  muzeu  sătesc  de  istorie  în  care  sunt  expuse  o  serie  de  vestigii  deosebit  de  valoroase  care  stau  mărturie  trecutului  tumultuos  de  pe  aceste  meleaguri  precum  şi foarte  multe  obiecte  de  artă, cultură  şi  tradiţie  populară.
  • În satul  Unghi, situat  tot  pe  DJ 31, se  află  amenajat   atat un  parc  de  salcâmi  care  oferă o  privelişte  mirifică  şi  un  ambient  olfactiv îmbătător  în  perioada în  care  aceştia  sunt  îmfloriţi, dar  şi  in  restul  anotimpului  este  un  spaţiu  de  relaxare; cat si un  lac de agrement sportiv cu o supraqfata de 4,5 ha cu o bagata flora si fauna piscicola.  
  • În satul  Borniş   natura  a  fost  şi  mau  generoasă   cu  noi şi  ne-a  lăsat  spre  admiraţie  şi ocrotire  două  monumente  ale  naturii-,,Stejarul  Secular  cu  o  vechime  de  peste  400  de  ani  şi  ,, Fântâna  Maicii ,un  izvor  de  apă  cu  calităţi  terapeutice  miraculoase  şi  a  cărui  legendă  o  vor  afla  cei  care  ne  vor  vizita  meleagurile  chiar  de  la 
  • Tot în satul  Unghi  se  află  amplasată  şi  biserica  sătească  cu  o  vechime  de  peste  250  de  ani  şi  înregistrată  în  patrimoniul  naţional  ca  monument 
  • În satul  Hlăpesti  se  află  în  conservare  trei  situri  arheologice  pe  locul  unde  s-au  descoperit  o  multitudine  de dovezi  ale  trecutului  locuitorilor  de  pe  aceste  meleaguri  şi  nu  numai, dovezi  care  se  află  expuse  la  muzeul  de  istorie  din  Piatra  Neamţ  şi  la  muzeul  de  istorie  din Dragomiresti.

Share This: