Oportunitati turistice

PROIECT  CADRU  DE  PREZENTARE  A  OPORTUNITĂŢILOR  TURISTICE  DIN  COMUNA  DRAGOMIRESTI – NEAMŢ

 

 

 

 

            Comuna Dragomireşti este situată  la  o  distanţă  de  24  km.  faţă  de  orasul Piatra  Neamţ  şi  la  11  km.  de ,, Hanul  Ancuţei pe DJ 208 G  , într-un  cadru  natural  deosebit  de  pitoresc, între  mai  multe  coline  străbătute  de   cursuri  de  apă  şi  înconjurată  de  un  fond  forestier  deosebit  de  important  compus  din  păduri  de  conifere  şi  foioase. Din  punct  de  vedere  administrativ  comuna  se  compune  din  6  sate  întinse  pe  suprafaţă  de 3680 ha. şi  are  o  populaţie  de  2428  persoane.

          La  intrarea  în  satul  Vad  venind  dinspre  comuna  Ştefan cel  Mare  primăria detine  în  proprietate  proprie  o  suprafaţă  de  teren  de  aproximativ 15 ha, unde  s-au  făcut  diverse  studii  şi  măsurători şi  s-a  ajuns  la  concluzia  că  este  locul  ideal  pentru  amenajarea  unui  parc  de  agrement  şi  relaxare  cu  o  paletă  foarte  largă  de  activităţi care  pot  fi   practicate  atât  de  locuitorii  comunei  Dragomiresti  cât  şi  de  locuitorii  din  comunele  învecinate. Aici pot  fi amplasate  terenuri   pentru  practicarea diferitor  ramuri  de  sport  individuale  sau  de  echipă,  pe  toată  perioada  anului, există  posibilitatea  amenajării  unor  pârtii  de  schi şi  săniuş. Deasemeni  aici  poate  fi  amplasată  o  stână  turistică cu  sprijinul  nemijlocit  al  fermierilor  din  zonă, se  pot  desfăşura  o  multitudine  de  manifestări  cultural-  artistice,  serbări  câmpeneşti, spectacole  în  aer  liber, competiţii  pe  diferite  domenii, intra  şi  intercomunitare, bâlciuri,  târguri  săteşti,  poate  fi  amenajat  chiar  şi  un  minicamping pentru  cei  care  doresc  să poposească  peste  noapte  pe  meleagurile  noastre. Mentionăm  că  zona  este   amplasată  în  imediata  apropiere  a  DJ.208 G  deci  accesul  la  această  locaţie  este  deosebit  de  facil, cadrul  natural  deosebit  de  generos  prin  diversitatea  formelor  de  relief  întâlnite  este  completat  de  liziera  de  brazi  aflată  în vecinătatea  parcului.

         Pe  teritoriul  comunei  Dragomiresti  se  află  amplasate  o  serie  de  obiective  culturale   încarcate  de  însemnătate  atât  din  punct  de  vedere  al  valorii  de  patrimoniu  cât  şi  al  încărcăturii  istorice  pe  care  o  reprezintă,astfel :

  • în satul  Dragomireşti  se  află  amplasat  un  muzeu  sătesc  de  istorie  în  care  sunt  expuse  o  serie  de  vestigii  deosebit  de  valoroase  care  stau  mărturie  trecutului  tumultuos  de  pe  aceste  meleaguri  precum  şi foarte  multe  obiecte  de  artă, cultură  şi  tradiţie  populară.
  • În satul  Unghi, situat  tot  pe  DJ 31, se  află  amenajat  un  parc  de  salcâmi  care  oferă o  privelişte  mirifică  şi  un  ambient  olfactiv îmbătător  în  perioada în  care  aceştia  sunt  îmfloriţi, dar  şi  in  restul  anotimpului  este  un  spaţiu  de  relaxare 
  • În satul  Borniş   natura  a  fost  şi  mau  generoasă   cu  noi şi  ne-a  lăsat  spre  admiraţie  şi ocrotire  două  monumente  ale  naturii-,,Stejarul  Secular  cu  o  vechime  de  peste  400  de  ani  şi  ,, Fântâna  Maicii ,un  izvor  de  apă  cu  calităţi  terapeutice  miraculoase  şi  a  cărui  legendă  o  vor  afla  cei  care  ne  vor  vizita  meleagurile  chiar  de  la 
  • Tot în satul  Unghi  se  află  amplasată  şi  biserica  sătească  cu  o  vechime  de  peste  250  de  ani  şi  înregistrată  în  patrimoniul  naţional  ca  monument 
  • În satul  Hlăpesti  se  află  în  conservare  trei  situri  arheologice  pe  locul  unde  s-au  descoperit  o  multitudine  de dovezi  ale  trecutului  locuitorilor  de  pe  aceste  meleaguri  şi  nu  numai, dovezi  care  se  află  expuse  la  muzeul  de  istorie  din  Piatra  Neamţ  şi  la  muzeul  de  istorie  din 

   

    În  perioada  care  urmează  administraţia  locală  îsi  va  canaliza  toate  eforturile  umane  şi  financiare  pentru  punerea  în  valoare  a  tuturor  acestor  obiective  turistice şi amenajării  parcului  de  relaxare  şi  agrement  care  suntem  convinsi  că  va  functiona  la  capacitate  maximă  în  cel  mai  scurt  timp, dacă  vom  fi  sprijiniţi  şi  de  autorităţile  judetiene  şi  centrale.

 

 

 

 

                                                  CONDUCEREA  PRIMĂRIEI  DRAGOMIREŞTI

Share This:

Comments are closed.