Reteaua hidrografica

  1. Apele curgătoare

Precipitaţiile relativ bogate şi morfologia reliefului au facilitat dezvoltarea reţelei hidrografice cu un regim de alimentare de tip pluvial-moderat.

Cel mai important curs de apă este râul  Mîleşti , cu o lungime totală de 2,8  km, din care   2,8   km străbate teritoriul comunei de la   sud  la  nord  , cu un debit mediu anual de       1,0 mc/s şi un debit maxim de 8,0  mc/s.

Suprafaţa bazinului hidrografic =10 kmp.

Râul este  prins  în  programul  de  amenajare  hidrotehnica  ai  anilor  dinainte  de  1989, sistem  care  nu  a  mai  fost  ăntretinut.  Se  considera  ca  posibilitatea  de  pagube  materiale  datorate  unei  posibile  viituri  ,este  redusa.

Cele mai mari creşteri ale debitului s-au înregistrat la inundaţiile din 1958 , 1971şi 2006 când râul a ieşit din matcă provocând inundaţii în toate satele riverane.

Alte cursuri de apă:

– p. Codreţ  – străbate loc . Hlăpesti  de  la  nord  la  sud  , se varsă în  p.  Mîlesti , având  un  curs  de  3000  m.l În  situatia  de  ploi  abundente  pârâul  poate  provoca  pagube  materiale.

– p. Corneanca /Văduţ – străbate loc. Vad  şi  Dragomiresti având  un  curs  de  la  nord spre sud-est  pe  o  lungime  de 6000  m.l.  vărsându-se  în  acumularea  piscicolă  Unghi .

In fiecare an, în urma averselor şi ploilor de lungă durată, se produce umflarea apelor peste limitele normale care provoacă inundaţii ale unor gospodării precum şi eroziuni de maluri.

  1. B) Apele stătătoare

Acumulări piscicole:

 

  • acumularea piscicola  Cornea –Unghi  pe  o  suprafaţă  de  4,6    fiind  proprietatea  primăriei  Dragomiresti
  • acumularea piscicolă  Unghi, pe  o  suprafaţă  de  2,8    fiind  proprietate  privată.

Ambele  acumulari  au  asigurată  deversarea  în  pârâul  Cornea  – Războieni

 

Share This:

Comments are closed.